Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Magnus Jonsson, Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed.

Studerar nanoantenner för framtidens 3d-displayer

15 november 2023

Skulle framtidens displayer kunna effektiviseras genom att ljuset i stället för att komma inifrån displayen kan reflekteras fram via nanoantenner? Kan detta vara starten för framtida hologram? Hur kan i så fall ljuset styras? Läs mer

Dr. Ivan Shtepliuk. Foto: Privat.

Ultratunn forskning ska göra vätgasen mer tillgänglig

9 november 2023

Vätgas är en nyckelspelare i morgondagens gröna energilösningar – men att framställa väte är antingen dyrt eller förknippat med stora utsläpp. Det är hinder som Dr. Ivan Shtepliuk har tagit itu med i sitt ÅForsk-projekt. Läs mer

Julia Brink, nationell samordnare för ForskarFredag, Forskar Grand Prix och massexperiment. Fotograf: Gustaf Waesterberg.

”ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival”

27 oktober 2023

Med koncept som ”Låna en forskare” och ”Massexperimentet” har ForskarFredag tagit forskning och vetenskap till allmänheten. ÅForsk är en av finansiärerna av veckan, som när summeringen är gjord för 2023 beräknas ha nått över 30 000 deltagare. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö