Stiftelsen

Styrelsen utses av ledande organisationer inom svenskt näringsliv

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av AFRY AB.

Alternate Text
 • Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)
 • Tuula Teeri
 • Gösta Lemne
 • Fredrik Hörstedt, suppleant
Alternate Text
 • Skogsindustrierna
 • Viveka Beckeman
 • Göran Lindkvist, suppleant
Alternate Text
 • Energiföretagen Sverige
 • Åsa Pettersson
 • Markus Wråke, suppleant
Alternate Text
 • AFRY AB
 • Mikael Ankerfors
 • Martin Jonsson, suppleant
 • Verkställande ledamot
 • Anders Snell (adjungerad)
 • Revisorer utsedda av IVA
 • Ulf Carlson
 • Bengt Hylander, suppleant
 • Revisor som företräder KPMG
 • Joakim Thilstedt

Kontakt

 • Besöksadress
 • Frösundaleden 2 A, Solna
 • Postadress
 • 169 99 Stockholm
 • Epost
 • info@aforsk.com